Chủ đề tài chính.

Hiện nay, vấn đề tài chính và cách sống, môi trường sống và làm việc của mỗi cá nhân, mỗi gia đình là rất quan trọng. Vấn đề là cách sống, cách ứng xử, kiếm tiền, sử dụng tiền, tiết kiệm tiền rất quan trọng với mỗi người, mỗi gia đình. Nếu cách sống và tiền không mua được hạnh phúc, thì có lẽ đó là do chúng ta không biết : "Sử dụng tiền và cách sống đúng cách". Mình tạo blog này với mục đích tạo ra nơi trao đổi, thảo luận với nhau về vấn đề tài chính và cách sống cá nhân, gia đình, những sự kiện diễn ra trong cuộc sống. Mọi người đọc có thể thoải mái thảo luận với nhau, không sử dụng ngôn từ mất lịch sự nhé.
Post a Comment

Popular posts from this blog

Các yếu tố để trở nên giàu có.

Tỷ phú Rockefeller đếm trứng bỏ rổ.