Tham gia BHXH hay là gửi tiết kiệm.


Thời gian gần đây, một số trang mạng xã hội đã so sánh lợi ích giữa việc tham gia BHXH để hưởng lương hưu với tham gia bảo hiểm nhân thọ, gửi tiết kiệm. Nhưng trước tiên, phải khẳng định việc so sánh trực tiếp sản phẩm này với sản phẩm khác là vi phạm Điều 43 và Điều 45 Luật Cạnh tranh. Hãy nhìn lại từ kinh nghiệm quốc tế, tại nhiều quốc gia có kinh tế phát triển, nền công nghiệp ở mức hiện đại hóa ở mức tiên tiến nhất, kinh tế thị trường được xây dựng hoàn chỉnh, vận hành với các quy luật vốn có. Câu hỏi đặt ra, người dân ở các nước họ có so sánh như một số người trong chúng ta đã làm? Ở các nước đó, một loạt các tên tuổi lớn trong bảo hiểm thương mại, bảo hiểm nhân thọ, với hệ thống ngân hàng thương mại quy mô lớn, nhưng tại sao chính sách BHXH vẫn được các quốc gia duy trì một cách bền vững và luôn coi đây là chính sách quan trọng nhà nước phải duy trì thực hiện, bên cạnh hệ thống bảo hiểm tư nhân, thương mại. Quan trọng hơn, lương hưu nhận từ BHXH vẫn là nguồn thu nhập cơ bản của người già ở các quốc gia phát triển; nguồn thu từ bảo hiểm thương mại hay tiền tiết kiệm từ ngân hàng chưa bao giờ đủ để đảm bảo duy trì an sinh cho cả cộng đồng ở mọi quốc gia. Phải khẳng định các tính toán cho rằng việc tham gia BHXH để hưởng lương hưu mang lại quyền lợi khi về hưu thấp hơn quyền lợi khi họ gửi tiết kiệm hoặc tham gia bảo hiểm nhân thọ trong 20 năm là hoàn toàn sai lầm bởi vì giữa BHXH và gửi tiết kiệm hay mua bảo hiểm nhân thọ có sự khác biệt rất lớn: -Sự khác biệt lớn nhất là ở mục đích: BHXH là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận và quỹ BHXH được nhà nước bảo hộ nghĩa là không bị phá sản, các ngân hàng hoạt động nhằm mục đích sinh lời, là nghề kinh doanh có lời nhất và cũng có thể bị phá sản, trong trường hợp phá sản tiền gửi tiết kiệm có thể bị mất trắng. -Khi gửi tiết kiệm, người tham gia được hưởng một khoản tiền lãi theo kỳ hạn của số tiền gửi, sau thời gian 2 đến 3 chục năm thì giá trị của khoản tiền gốc còn lại rất ít. Đây là điều ngược lại với BHXH khi tiền đóng BHXH được trả lại bằng việc điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng qua từng năm theo quy định của Chính phủ và trở thành căn cứ để tính lương hưu. Trong thời gian tham gia BHXH khi chết thì thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng chế độ tử tuất. -Khi đã hưởng lương hưu thì mức hưởng lương được điều chỉnh định kỳ theo chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng trưởng kinh tế. Chỉ tính riêng cho giai đoạn từ năm 2003 đến nay, Chính phủ nhiều lần điều chỉnh lương hưu tăng từ khoảng 7,5 đến 9,3 lần (tùy theo nhóm đối tượng) so với mức lương hưu tại thời điểm năm 2002. Ngoài ra, trong thời gian hưởng lương hưu người lao động được quỹ BHXH trả kinh phí để cấp thẻ BHYT và được hưởng các quyền lợi về khám, chữa bệnh bình đẳng với những người khác mà không phụ thuộc vào mức phí tham gia, loại bệnh... Khi người hưởng lương hưu qua đời, người lo mai táng còn được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm chết, thân nhân còn được hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp hàng tháng hoặc một lần). Đây là ưu điểm vượt trội của BHXH. Đối với gửi tiết kiệm thì số tiền lãi là mức xác định và giá trị của khoản tiền lãi sẽ ngày càng thấp do tác động của yếu tố trượt giá (lạm phát). Theo baonghean.vn
Post a Comment

Popular posts from this blog

Tỷ phú Rockefeller đếm trứng bỏ rổ.

Chủ đề tài chính và cuộc sống.

Các yếu tố để trở nên giàu có.

Cần phải làm gì đây???

Từ lý thuyết đến thực tế.

Suy nghĩ sai lầm.

Ai sẽ giàu có???

Suy nghĩ dẫn đến kết quả.

Kiểm soát chi tiêu.